Gå direkt till huvudinnehåll

Sopsortering

Varför sortera?

 • Genom att sortera dina sopor kan farliga ämnen och material tas om hand som kan vara farliga för människor, djur och miljö.
 • Sorterade sopor kan återvinnas till nya produkter. Genom sortering sparar vi på jordens resurser och energi som annars hade krävts för att tillverka nya produkter från grunden.
 • Sorterade sopor minskar kostnaderna tre till fyra gånger för sophantering. Det är pengar som istället kan användas till ditt boende.

Sorteringen börjar i lägenheten

Blir det rätt sorterat i lägenheten är det större chans att det blir rätt i miljörummet. Vi tillhandahåller tre kärl under vasken i lägenheten för att underlätta sorteringen i lägenheten. Har du inte det i din lägenhet, kontakta felanmälan.

 

Så fungerar miljörummet

Vi ser över att ditt miljörum är anpassat för det antal personer som ska slänga sina saker där. Det innebär bland annat att vi se över storleken på miljörummet, att det finns tillräckligt många kärl och kärlen töms tillräckligt ofta. 

 • Vi håller ditt miljörum låst – bara du som är tänkt att slänga saker där ska ha tillträde.
 • Vi har personal som regelbundet kollar av ditt miljörum
 • Vi har miljöbil som hjälper till att förbereda ditt miljörum för tömning och städning. När sopbilen kommer ska det vara enkelt att lasta in och ut sopkärl.
 • Över varje kärl finns bilder på vad som ska slängas i kärlet. Och lika viktigt - vad som inte ska slängas i miljörummet.

Detta kan du slänga

De allra flesta av våra miljörum erbjuder fullsortering. I miljörum med fullsortering kan du slänga: 

 • matavfall
 • deponi
 • ofärgat och färgat glas
 • tidningar och returpapper
 • wellpapp, pappersförpackningar
 • metall
 • hård- och mjukplast
 • brännbart

Du får däremot inte slänga elektronik, batteri, möbler, glödlampor med mera. Det måste du själv lämna på en återvinningsstation.

På Affärsverkens hemsida kan du läsa om hur du sorterar.
Guide för sortering av sopor.

Kundservice

Ring eller maila kundservice så hjälper vi dig så fort vi kan.

 

Kontakta vår kundservice
Våra medarbetare
Vanliga frågor och svar

Gör en felanmälan

Din felanmälan gör du på Mina sidor.
Störning eller akut felanmälan efter stängningstid? Ring 0455-227 17

Frågor och svar