Miljö och sortering

Sortering av sopor och avfall
Vårt mål är att alla våra miljörum ska ha fullsortering, det vill säga du kan sortera matavfall, deponi, ofärgat och färgat glas, tidningar och returpapper, wellpapp, pappersförpackningar, metall, hård- och mjukplast och brännbart. Du får däremot inte slänga elektronik, batteri, möbler, glödlampor med mera. Det måste du själv lämna på en återvinningsstation.
På Affärsverkens hemsida kan du läsa mer om hur du sorterar.
Här hittar du också en sorteringsguide.

Genomgång av samtliga miljörum
Under 2016 påbörjades arbetet med att se över alla miljörum. Det nya eller renoverade miljörummen fungerar så här.

  • Vi anpassar miljörummen efter det antal personer som ska slänga sina saker där. Det innebär storlek på rummet, antal kärl och hur ofta kärlen töms. I vissa fall fungerar miljörummet och vi uppdaterar enbart med ny information, ibland krävs renovering eller nybyggnation. 
  • Vi håller ditt miljörum låst – bara du som är tänkt att slänga saker där ska ha tillträde.
  • Vi har personal som regelbundet kollar av ditt miljörum.
  • Vi har miljöbil som hjälper till att förbereda ditt miljörum för tömning och städning. När sopbilen kommer ska det vara enkelt att lasta in och ut sopkärl.
  • Vi tillhandahåller tre kärl under vasken i lägenheten för att underlätta sorteringen. Har du inte fått det kontakta Kundservice på 0455-30 49 00.
  • Vi ger information om hur man sorterar. I ditt miljörum sätter vi upp bilder på och över varje kärl på vad som ska slängas i kärlet. Och lika viktigt - vad som inte ska slängas i miljörummet. Det är inte tillåtet att sätta möbler och annat som inte kan sorteras i miljörummen.

 

Energi 
En av framtidens viktigaste frågor är hur vi ska lösa vårt behov av energi. Karlskronahems mål är att endast använda miljövänliga eller förnyelsebara energikällor. Sedan 2015 används ingen olja för att värma upp fastigheterna utan fjärrvärme, sol-, berg- och sjövärme.

 

Individuell mätning av vatten och el
Individuell mätning av varm- och kallvatten samt el finns i vissa av våra lägenheter (framförallt nybyggda). Det innebär att varje bostads faktiska förbrukning mäts och faktureras varje månad och du som hyresgäst kan påverka din förbrukning och kostnad.

 

 

 

 

Kundservice

Ring eller maila kundservice så hjälper vi dig så fort vi kan.

 

Kontakta vår kundservice
Våra medarbetare
Vanliga frågor och svar

Gör en felanmälan

Din felanmälan gör du på Mina sidor.
Störning eller akut felanmälan efter stängningstid? Ring 0455-227 17