Kontrakt

Först till kvarn och hyresgäster prioriteras
P-plats fördelas via "först till kvarn" där våra hyresgäster som hyr lägenheter prioriteras (inga kö-poäng används). Om många söker samma plats prioriteras de som inte redan har en parkeringsplats. Karlskronahem godkänner max 2 p-platser per hushåll.

 

Erbjudande om kontrakt
Om du har fått ett erbjudande om en p-plats, och har placering 1 av de som tackat ja efter sista svarsdatum, erbjuds du kontraktet.
Tänk på att ditt svar är bindande. Har du tackat ja och sedan ändrar dig, kommer din registrering för sökande av p-plats/garage att raderas och du har uppsägningstid om tre månader.

 

Kontrakt
När sista svarsdatum har löpt ut får du ett sms om att kontraktet är utskrivet och klart för signatur i vår Bobutik. Kontraktet ska signeras inom 7 arbetsdagar och giltig legitimation ska uppvisas.

 

Villkor

  • P-plats/garageplatsen är avsedd för ett motorfordon.
  • Fordonet ska parkeras på sådant sätt och vara i storleksordning att hyresgäst samt intilliggande hyresgäst med god marginal kan komma in och ut från sin bil. Fordonet får ej sticka ut utanför markerad plats.
  • Parkeringsplatsen är ej godkänt som förråd.

Övriga bestämmelser och avtalsvillkor hittar du här.

Kundservice

Ring eller maila kundservice så hjälper vi dig så fort vi kan.

 

Kontakta vår kundservice
Våra medarbetare
Vanliga frågor och svar

Gör en felanmälan

Din felanmälan gör du på Mina sidor.
Störning eller akut felanmälan efter stängningstid? Ring 0455-227 17