Gå direkt till huvudinnehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för Karlskronahem.se

Karlskronahem står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur karlskronahem.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från karlskronahem.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via epost info@karlskronahem.se eller ringa kundservice 0455-30 49 00 så hjälper vi dig.

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via epost till info@karlskronahem.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning med nedsatt synförmåga
  • Webbplatsen fungerar inte tillfredställande med uppläsande hjälpmedel, vilket gör det svårt att navigera och uppfatta webbplatsen.
  • Brist på kontrast mellan menyval och bakgrundsfärg i menyn gör det ibland svårt att uppfatta menyalternativen.
  • Fokusmarkeringar saknas i webbläsaren Firefox, vilket gör det extra svårt att se vad som har fokus.
  • Alt-texter saknas på ett fåtal platser.
  • PDF-dokument har okänd tillgänglighetsstatus.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka
  • Tangentbordsnavigering fungerar inte överallt, vilket gör det svårt att använda vissa delar av webbplatsen utan mus.
  • Fokusmarkeringar saknas i webbläsaren Firefox, vilket gör det extra svårt att se vad som har fokus.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning
  • Rubrikstrukturerna är inte logiska överallt, vilket kan göra sidor svåra att läsa och förstå sammanhanget i.
  • Tillgänglighetsredogörelsen saknar kontaktformulär och hänvisar endast till e-post och telefon.

Vi arbetar löpande med att förbättra tillgängligheten på webbplatsen och vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 30 maj 2023.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Kartor som återfinns under våra områden.

Hur vi testat webbplatsen

Milou har gjort en oberoende granskning av webbsidan. Senaste bedömningen gjordes den 25 april 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 28 april 2022.

Kundservice

Ring eller maila kundservice så hjälper vi dig så fort vi kan.

 

Kontakta vår kundservice
Våra medarbetare
Vanliga frågor och svar

Gör en felanmälan

Din felanmälan gör du på Mina sidor.
Störning eller akut felanmälan efter stängningstid? Ring 0455-227 17

Frågor och svar