Gå direkt till huvudinnehåll

Om pågående hyresförhandling

Datum: 2023-01-20

I december påbörjades hyresförhandling för 2023 där Karlskronahem och den lokala hyresföreningen är förhandlande parter. Karlskronahem gick in i förhandlingen med ett yrkande på 8,3 %. Då parterna inte kunde enas gick förhandlingen vidare till Hyresmarknadskommittén.

 

Hyresmarknadskommittén (HMK) instiftades 1957 och är en nationell partssammansatt kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och de företrädesvis allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta.

 

Karlskronahem avvaktar nu kommitténs medlingsförslag och kommer utifrån det fortsätta förhandlingen. Flertalet förhandlingar har i år gått vidare till Hyresmarknadskommittén, vilket inneburit längre handläggningstider, men ett medlingsförslag förväntas under senare delen av januari (detta har blivit ytterligare försenat och ännu inte kommit)

 

Vi har förståelse för att ingångsbudet i förhandlingen på 8,3%, hos vissa, rört upp känslor. Det är lätt att förstå med tanke på att så mycket annat i vår vardag har blivit dyrare det senaste året.

Ett initiativ relaterat till det är kampanjen ”Frys Hyran” som finns i flera delar av landet, och verkar för att ingen hyreshöjning ska göras för 2023.  

 

Vi vill dock lyfta att det ekonomiska läget drabbar bostadsbolag likväl som hyresgäster. Karlskronahem har ökade kostnader för räntor vid nyupplåning (för att finansiera nyproduktion) och vid omsättning av befintliga lån. Priserna har stigit även för oss gällande inköp av värme, vatten och el samt övriga tjänster inom bygg och underhåll som bolaget köper in.

 

Som ett kommunalt aktiebolag lyder Karlskronahem under Aktiebolagslagen, vilket innebär att bolaget ska drivas enligt marknadsmässiga principer. Utöver det kommer andra lagar, inte minst hyreslagen, som bland annat reglerar att hyresgästen har rätt att förvänta sig en fungerande bostad med värme, vatten, tvättstugor, inre och yttre underhåll med mera.

 

Vi vill, även i tuffa ekonomiska tider, sköta vårt uppdrag och kombinera affärsmässighet med samhällsnytta. Men om våra kostnader inte täcks kommer underhåll och service att påverkas negativt. Vår ingång i förhandlingen är att skapa god långsiktig förvaltning, där vi tar hand om våra fastigheter och hyresgäster och skapar trygga och trivsamma bostadsområden.  

 

Kundservice

Ring eller maila kundservice så hjälper vi dig så fort vi kan.

 

Kontakta vår kundservice
Våra medarbetare
Vanliga frågor och svar

Gör en felanmälan

Din felanmälan gör du på Mina sidor.
Störning eller akut felanmälan efter stängningstid? Ring 0455-227 17

Frågor och svar