Gå direkt till huvudinnehåll

Hyresförhandling 2023

Datum: 2023-03-07

Hyresförhandlingen mellan Karlskronahem och Hyresgästföreningen är avslutad och parterna har enats om en hyreshöjning på 4,8 % från och med 1 januari 2023.

Hyresförhandlingarna mellan Karlskronahem och den lokala hyresgästföreningen avgjordes i år i Hyresmarknadskommittén*. Båda parter har accepterat kommitténs beslut på 4,8 % som gäller från och med 1 januari 2023.

Karlskronahems intention i förhandlingen är att skapa förutsättningar för god förvaltning, där vi tar hand om både våra fastigheter och våra hyresgäster, säger Rasmus Rasmussen, vd på Karlskronahem. Det ekonomiska läget, med bland annat ökade ombyggnads- ränte- och energikostnader, har drabbat många och så även oss. Vårt behov är större än 4,8 % och bolaget kommer nu att göra omprioriteringar för att säkerställa en godtagbar omfattning av underhåll och service.

Bolagets ordförande, Börje Dovstad, säger att styrelsen nu kommer att fatta beslut om omprioriteringar gällande 2023 års budget, vilket främst kommer att innebära lägre kostnader för Karlskronahems planerade underhåll.

En hyreshöjning med 4,8 % innebär för en etta på 4 400 kronor en hyreshöjning på 211 kr/månad, och för en trea på 7 000 kronor en hyreshöjning på 336 kr/månad.

För ytterligare information:
Rasmus Rasmussen, vd Karlskronahem, telefon 0455-30 49 05
Börje Dovstad, ordförande Karlskronahem, telefon 0455-30 30 03


* Hyresmarknadskommittén är en nationell partssammansatt kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och de företrädesvis allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta.

Kundservice

Ring eller maila kundservice så hjälper vi dig så fort vi kan.

 

Kontakta vår kundservice
Våra medarbetare
Vanliga frågor och svar

Gör en felanmälan

Din felanmälan gör du på Mina sidor.
Störning eller akut felanmälan efter stängningstid? Ring 0455-227 17

Frågor och svar