Gå direkt till huvudinnehåll

AB Karlskronahems hyreskrav - dumt eller sunt?

Datum: 2022-12-14

AB Karlskronahem har i årets förhandling med Hyresgästföreningen begärt en hyreshöjning på 8,3 % för nästa år, vilket har rört upp känslor på sina håll. Det är lätt att förstå med tanke på att så mycket annat i vår vardag har blivit dyrare det senaste året.

 

Karlskronahem påverkas, precis om alla andra, av det som sker i omvärlden. All vår upplåning sker via Karlskrona kommuns internbank i enlighet med våra finansiella riktlinjer där ränteförfallen sprids över tid för att skapa långsiktigt stabila räntekostnader. I takt med att vi tecknar nya lån för att finansiera vår nyproduktion eller när vi omsätter befintliga lån, drabbas även vi av stigande räntor. Vi är inte heller fria från kostnadsökningar när det gäller underhåll, värme, vatten och el samt övriga tjänster som bolaget köper in. Att tro att vi kan upprätthålla det som hyresgästerna har rätt att kräva av oss, utan att korrigera hyrorna, är inte rimligt i det rådande läget.

 

Bolaget omfattas av aktiebolagslagen och sedan 2011 av Allbolagen som reglerar hur allmännyttiga kommunala bostadsbolag ska skötas. Utöver det kommer andra lagar, inte minst hyreslagen, som reglerar hyresgästens rättigheter och skyldigheter i ett hyresförhållande med sin hyresvärd. Den reglerar bland annat att hyresgästen har rätt att förvänta sig en fungerande bostad med värme, vatten, tvättstugor, inre och yttre underhåll m.m. och vi har inte för avsikt att göra avkall på det. Det är vårt löfte till våra hyresgäster.

 

Bolaget har ägardirektiv från Karlskrona AB Moderbolag som i sin tur ägs av Karlskrona kommun. Ägardirektiven styr AB Karlskronahems verksamhet och bolaget ska också drivas enligt marknadsmässiga principer. En av huvuduppgifterna är att vårda och utveckla det ekonomiska värdet på bolagets tillgångar. I bolaget och i vår styrelse råder det full enighet om att arbeta för bolagets bästa i enlighet med gällande lagar samt direktiv från ägaren.

 

Vår ambition är dock inte att enbart bibehålla läget som det är. Vi vill bli bättre. Vi vill öka vår kundservice och utveckla våra områden. Vi vill bygga nya lägenheter för framtida generationer. Vi vill också ta vårt ansvar genom att fortsätta arbetet med att rationalisera och effektivisera verksamheten. Det är vårt löfte till vår ägare, som ytterst är Karlskrona kommuns skattebetalare.

 

Med ovanstående som grund vore det oförsvarbart av mig som vd att försöka bedriva en verksamhet som ägare och hyresgäster förväntar sig, utan att korrigera hyrorna. Det skulle oundvikligen leda till en avsevärd försämring av bolagets tillgångar och en försämring av servicen till våra hyresgäster. Något som jag som vd för AB Karlskronahem varken kan, eller vill, stå för. 

 

Rasmus Rasmussen,
Vd AB Karlskronahem

Kundservice

Ring eller maila kundservice så hjälper vi dig så fort vi kan.

 

Kontakta vår kundservice
Våra medarbetare
Vanliga frågor och svar

Gör en felanmälan

Din felanmälan gör du på Mina sidor.
Störning eller akut felanmälan efter stängningstid? Ring 0455-227 17

Frågor och svar