Gå direkt till huvudinnehåll

Driftinfo

Alla
Björkholmen
Galgamarken
Campus Gräsvik
Gullaberg
Hasslö
Holmsjö
Kungsmarken
Lyckeby
Marieberg
Nättraby
Pantarholmen
Saltö
Stumholmen
Spandelstorp
Sturkö
Trossö

Låste entréer dygnet runt

2022-09-30 | Kungsmarksvägen 9

Från den 1 november 2022 kommer entrédörrarna att vara låsta hela dygnet på Kungsmarksvägen 9. För att komma in behöver en tagg användas.

Detta görs då Karlskronahem har fått in ett önskemål från ett flertal hyresgäster i trapphuset, om att hålla entréerna låsta hela dygnet. 16 av 23 hyresgäster i trapphuset har skrivit på och det är tillräckligt för att bolaget ska genomföra åtgärden.

Behöver du fler taggar?
Behöver du fler taggar kan de beställas via Karlskronahems kundservice.
Nya tagg kostar 150 kr/st.

Åtgärder efter hyresgästmöte

2022-09-30 | Gullaberg

Tack för de synpunkter som kom upp i samband med hyresgästmötet den 7/9, där vd för Karlskronahem och bovärd för området deltog. Här har vi sammanställt hur vi arbetar vidare med det som kom upp på mötet.

Innan ett arbete startas upp får du alltid mer information från oss via en lapp i trapphuset eller i annan kanal.

 • Information till yttre skötsel
  Vi har informerat de som arbetar med yttre skötsel om synpunkterna från mötet. Dessa punkter kommer stämmas av på kommande uppföljningsmöten kring yttre skötsel.

 • Flytt av grillplats
  För att undvika att rök kommer in i lägenheterna, kommer befintlig grillplats att flyttas till de fasta bänkarna på slänten vid utfarten. Den nuvarande grillplatsen tas bort under hösten och den nya kommer på plats till våren.

 • Tre nya farthinder
  Med syfte att sänka hastigheten kommer tre nya farthinder att sättas upp. Det är farthinder som sitter fast i marken och de monteras till våren.

 • Nya entrédörrar
  Nya entrédörrar, för ingångarna 4 A och B, är beställda och sätts in under hösten.

 • Ny större skylt
  En ny större skylt, med information om förbud att spela fotboll, är beställd och kommer att sättas på miljörummet.

Blir det ändringar gällande planerade arbeten uppdaterar vi information här på webben.

 

Garage 4 öppnar efter brandskadan

2022-09-16 | På måndag den 19 september kl 09 öppnar garage 4 igen efter brandskadan, man använder sin tagg som t

På måndag den 19 september kl 09 öppnar garage 4 igen efter brandskadan, man använder sin tagg som tidigare.

Nytt städ- och skötselföretag

2022-09-13 | Stumholmen, Trossö, Saltö, Björkholmen, Pantarholmen och Galgamarken

Vi välkomnar nytt städ- och skötselföretag
Städning och skötsel görs på uppdrag av Karlskronahem av upphandlade företag. Vi välkomnar nu Förenade Service som tar över inre skötsel från och med 15/9. 

Förenade Service kommer att sköta städ i områdena:

 • Stumholmen
 • Trossö
 • Saltö
 • Björkholmen
 • Pantarholmen
 • Galgamarken


Så fungerar städet
Att det ska vara rent och fint är viktigt för trivsel och trygghet. Här beskriver vi hur städning av fastigheten fungerar.

Städning av trapphus, tvättstuga och allmänna utrymmen
Trapphus, entré och hiss städas 1 gång/vecka. Då sopas och torkas golv samt fönster torkas av. Dörrmattan ska ligga i lägenheten (ej trapphus) för att underlätta städ och minska brandrisk.

Tvättstuga och eventuell tillhörande WC städas varannan vecka. Det innebär rengöring, moppning (även bakom maskinerna) och tömning av papperskorgar.
Efter att du har använt tvättstugan är du själv ansvarig för att rengöra golv och maskiner efter dig.

Källarkorridor, cykelrum, barnvagnsrum och vind/källare städas och ses över 1 gång/månad.

 

Felanmälan
Är det något som inte fungerar kring städ och skötsel gör en felanmälan på Mina sidor på karlskronahem.se

 

 

Problem med varmvatten och ventilation

2022-09-06 | Barktorget 1-3

Det har varit problem med varmvatten och ventilation på Barktorget 1-3.

Varmvattnet är nu handställt tillsvidare. Det betyder att det kan bli lite för varmt och även försvinna för att återkomma efter några minuter. Reparatör kommer för finjustering.

Gällande ventilationen, behöver en fläktmotor bytas, och den är nu beställd. Vår förhoppning är att den kan ersättas under dagen. 

Hissreparation och avstängd hiss

2022-08-31 | Kungsmarksvägen 11A

Hissen avstängd för en större reparation på Kungsmarksvägen 11A.

Tid: måndag 19/9 - fredag 30/9
Plats: Kungsmarksvägen 11A

Åtgärd
Vi kommer att byta hissmaskin, montera ljusridå i dörröppningen samt montera schaktbelysning. 

Frågor
Har du frågor kontakta Ingolf Svensson på Motum Hiss på telefon: 0733-220662

Planerade arbeten Stumholmen 2022

2022-06-21 | Här har vi samlat planerade arbeten för 2022 på Stumholmen.

Här har vi samlat det som planeras på Stumholmen under resterande 2022.
Tänk på att det kan bli ändringar gällande planerade arbeten och att detta är en preliminär planering för året.

Innan ett arbete startas upp får du alltid mer information från oss via en lapp i trapphuset eller i annan kanal. 

 • Bastionsgatan 4–6 – målning fönster
  Kompletteringsmålning av fönster på Bastionsgatan 4–6. Gäller främst fönster i markplan där färg har släppt. Pågående.

 • Bastionsgatan 6 - renovering av lokal
  Renovering av lokal i tre plan som ska hyras av Kustbevakningen. Pågående.
 • Bastionsgatan 10 - renovering av balkonger
  Tätning och justering av öppningsbara fönster för att motverka läckage på balkongerna.
  Pågående. 
 • Bastionsgatan 10 – målning
  Målning av ytterdörrar. Planerat till hösten.
 • Bastionsgatan 12 – underhållsspolning
  Spolning av stammar/rör i kök och badrum för att förebygga stopp i avlopp. 
  Spolning av Bastionsgatan 2, som tidigare kommunicerats, är framflyttad. 


Ny placering av sopkärl

2022-05-16 | Barktorget

Ny placering av sopkärlen - så får vi det att fungera

Sopkärlen står tillfälligt utanför miljörummet på gaveln på Barktorget 1A och det är här du slänger dina sopor.

Rätt sak i rätt kärl

 • Släng dina sorterade sopor i rätt kärl.
 • Stäng locket på kärlet och ställ inga påsar bredvid kärlen. På så sätt motverkar vi lukt och skadedjur.

Byggnationen gör att vi måste flytta kärlen
Sopkärlen har flyttats då Affärsverkens bilar, på grund av byggnationen, inte kommer in på gården och kan hämta sopkärlen i miljöhuset. Flytten är tillfällig och så snart det är möjligt öppnas uppmiljörummet igen.

Tack för att du slänger rätt
För att få sopsorteringen att fungera behöver vi alla hjälpas åt. Tack för att du bidrar med din del och slänger på rätt sätt.

Målning av fasad

2022-05-02 | Kummelvägen 3 och S. Belleuevägen 1.

Målning ska genomföras av utvändig fasad på på fastigheten Kummelvägen 3 och S. Belleuevägen 1.

När: arbetet beräknas starta 1 juni och avslutas 1 november (vecka 28-31 utförs inget arbete).
Var: Kummelvägen 3 och S. Belleuevägen 1

Arbetet planeras att starta på entrésidan mot gatan för att sedan fortsätta (vecka 35) baksidan mot innergård.

Utförare
Utförare är firma Budowlana på uppdrag av Karlskronahems.

Information
Mer information kommer innan projektstart.

 

Fasadmålning

2022-04-19 | Bokvägen 1-15

Målning av den utvändiga fasaden på Bokvägen 1-15 påbörjas inom kort.

När: start vecka 16 och avslut 2022-10-28. (vecka 28-31 utförs inget arbete på plats)
Var: Bokvägen 1-15 

Arbetet planeras att starta vid Bokvägen 15 till Bokvägen 9, med att bygga ställning på entrésidan, för att sedan fortsätta i 3 ytterligare etapper runt huset och avslutas på baksidan.

Utförare är Wahlqvist Måleri AB. 

Information kommer löpande
Mer information kommer från Wahlqvists Måleri under projektets gång.

Frågor
Vid frågor kontakta målarna på plats eller arbetsledare
Paul Nilsson, Wahlqvist Måleri
Telefon (på kontorstid): 0768 99 06 15 eller mejla: paul@wahlqvistmaleri.se

Kundservice

Ring eller maila kundservice så hjälper vi dig så fort vi kan.

 

Kontakta vår kundservice
Våra medarbetare
Vanliga frågor och svar

Gör en felanmälan

Din felanmälan gör du på Mina sidor.
Störning eller akut felanmälan efter stängningstid? Ring 0455-227 17