Driftinfo

Alla
Björkholmen
Galgamarken
Campus Gräsvik
Gullaberg
Hasslö
Holmsjö
Kungsmarken
Lyckeby
Marieberg
Nättraby
Pantarholmen
Saltö
Stumholmen
Spandelstorp
Sturkö
Trossö

Hiss ur funktion

2021-11-29 | Gullabergsvägen 8A

Hissen på Gullabergsvägen 8A är ur funktion. Arbetet med hissen påbörjas så snart material är på plats, förhoppningsvis under morgondagen (tisdag 30/11).

Delvis avstängd lekplats för byte av lekutrustning

2021-11-16 | Kungsmarksvägen 35-39

Då en del av lekutrustningen ska bytas ut är lekplatsen på Kungsmarksvägen 35-39 delvis avstängd.

Tid: 17/11 och pågår cirka två veckor framåt.
Plats: Kungsmarksvägen 35-39

Arbetet utförs av Nordbecks entreprenad och kommer att medföra vissa störningar, såsom buller och begränsad framkomlighet. Arbetsområdet kommer att stängslas in och får ej beträdas under projekttiden.

Underhållsspolning av avlopp

2021-11-15 | Mariebergsvägen 12-22 och Nyhemsvägen 1 A-E

Uppdaterad information: Då samtliga lägenheter inte hanns vid tidigare tillfälle kommer spolning av dessa göras tisdag den 30 november.

Stamspolning kommer att genomföras i samtliga lägenheter på Mariebergsvägen 12-22 och Nyhemsvägen 1 A-E.
De ledningar som ska spolas är stickledningar mot stammen (köksavlopp, toalett och samlingsledning).

Att göra som hyresgäst
För att underlätta arbetet ber dig plocka undan eventuella saker som står i vägen vid köksavloppet och på toaletten.

Tidplan
Arbetet utförs under vecka 47, med start 24 november.
Alla avlopp planeras vara spolade till fredag 26 november.

Arbetet börjar på Mariebergsvägen 22 och därefter arbetar man sig fram mot Nyhemsvägen.

Tillträde till lägenheten
Vill du inte att vi använder huvudnyckel för tillträde till din lägenhet, ring eller maila Värends Miljö AB, och meddela senast tisdag 23 november.
Telefon: 0470-78 88 48
E-post: camilla@varendsmiljo.se.

Den som utför arbetet är: Värends Miljö AB

Brand parkeringsgarage 4 - uppdateras löpande

2021-11-12 | Kungsmarken

Här uppdaterar vi löpande med information kopplat till garagebranden.

2021-11-19
Återbetalning av hyra för garageplats
Alla som hyr plats i garaget får tillbaka hyran för halva november och hela december.

Bor du med Karlskronahem dras pengarna av från din januari-hyra (dvs den som du betalar in i december).
Bor du inte med Karlskronahem återbetalas pengarna senast januari 2022.

Tänk på att du måste betala in hyran för garageplatsen som kom i november (dvs hyran för december), för att få tillbaka garagehyran.

Från och med nu skickas inga nya avier innan garageplatserna kan användas som vanligt.

2021-11-18
Förtydligande Parkeringstillstånd
Förtydligande att de parkeringstillstånd som skickats ut enbart gäller på de områden som markerats på tillståndet.
Tillståndet gäller ej på 4-timmars gästparkering.

2021-11-15
Parkeringstillstånd

Vi har skickat ut parkeringstillstånd från kommunen till berörda hyresgäster som gäller fram till siste februari 2022. De bör vara framme med posten tisdag 16/11. Det är viktigt att följa instruktionerna som står på tillståndet noga.

2021-11-12
Parkeringsmöjligheter
Du som på grund av branden inte kan använda din parkeringsplats kan ställa dig vid 12-timmars parkeringen vid Gullaberg samt på vänstra sidan (där Lindra butiken tidigare låg) av Kungsmarksplan, ni kan stå där dygnet runt tills ny information kommer. 

Samtliga bilar i garaget är sotskadade. Kontakta ditt försäkringsbolag för bärgning.

2021-11-12
Brand i parkeringsgarage 4 i Kungsmarken
Under natten inträffade en brand i parkeringsgarage 4 i Kungsmarken. Räddningstjänst kom till plats och branden är nu släckt. Ingen kom till skada.

För hyresgäst som har bil i garaget hålls ett informationsmöte i Hyresgästföreningens lokal.

Plats: Kungsmarksvägen 43, Hyresgästföreningens lokal
Tid: fredag 12 nov, kl 8:00

 

Installation av säkerhetsdörrar, postboxar och lås

2021-10-26 | Vallgatan

Under kommande veckor påbörjas arbetet med att montera postboxar, säkerhetsdörrar, passagesystem, tvättstugebokning ,porttelefon och nytt låssystem på Vallgatan.

SECOR, som monterar säkerhetsdörrarna, kontaktar dig som hyresgäst så du vet när det är dags för byte av din lägenhetsdörr. Dörrbytet är planerat att påbörjas under vecka 44.

Om säkerhetsdörrar
En säkerhetsdörr ger ökad trygghet, bättre ljuddämpning och ökat skydd mot brand. Säkerhetsdörren innebär en hyreshöjning. Höjningen är på 65 kr/månad och är förhandlad med Hyresgästföreningen. Höjning gäller först när dörrarna är på plats.

Frågor eller funderingar
Mer information angående passage, bokningstavla och låsbyte kommer inom snar framtid.

För tekniska- och genomförandefrågor för säkerhetsdörrar kontakta:
Johan Olsson, SECOR, 0731-40 63 09.

För tekniska och genomförande-frågor för byte av lås, digital bokningstavla och passagesystem kontakta:
Thomas Åberg, Karlskronahem, 0455-30 49 26
thomas.aberg@karlskronahem.se

Asfaltsarbeten

2021-10-07 | Gullaberg

Vägen som går runt lekplatsen och de hyrda parkeringsplatserna framför Gullabergsvägen 6 kommer att asfalteras. Vägbulor kommer att anläggas i samband med detta arbete.

Du som hyr p-plats kommer inom kort att bli kontaktad och få en tillfälliga p-plats.

Rivning av befintlig asfalt görs vecka 41 (11 - 15 oktober). Ny asfalt läggs efter detta.

Begränsad framkomlighet med bil
Framkomligheten med bil är tyvärr begränsad under arbetet.

Dags för tvätt av alla sopkärl

2021-09-10 | Alla områden

Nu är det dags för årets andra tvätt av samtliga sopkärl i våra miljörum. Kärlen tvättas för att det ska vara trivsamt och fräscht och hålla skadedjur borta.

Hjälp oss att hålla fint i våra miljörum genom att slänga rätt sak i rätt kärl.
Tack!

Arbetet påbörjas måndag den 13/9.

Port-telefon ur funktion

2021-08-26 | Norra Smedjegatan 14 B,C,D,E och Norra Smedjegatan 16

Port-telefoner på Norra Smedjegatan 14 B,C,D,E och Norra Smedjegatan16 är ur funktion.

Reparation pågår. Reservdelar är beställda.

Avstängd hiss pga av hissombyggnad

2021-08-24 | Mariebergsvägen 7 och 9

Hissarna på Mariebergsvägen 7 och 9 kommer att vara avstängd under cirka 4 veckor, för en större ombyggnation.
Beräknad start från vecka 38.

Om det finns någon med funktionsnedsättning i huset, som behöver använda hissen under denna tid, kontakta Karlskronahems Felanmälan på 0455-30 49 00.

Motum Hiss, som genomför arbetet, återkommer med mer information.

Avstängd hiss pga av hissombyggnad

2021-08-24 | Mariebergsvägen 14

Hissen på Mariebergsvägen 14 kommer att vara avstängd under cirka 3 veckor, för en större ombyggnation.
Beräknad start från vecka 47.

Om det finns någon med funktionsnedsättning i huset, som behöver använda hissen under denna tid, kontakta Karlskronahems Felanmälan på 0455-30 49 00.

ALT, som genomför arbetet, återkommer med mer information.

Avstängd hiss pga av hissombyggnad

2021-08-17 | Gyllenstjärnas väg 2A och 4B

Hissen på Gyllenstjärnas väg 2A och 4B kommer att vara avstängd under cirka 4 veckor, för en större ombyggnation.
Beräknad start från vecka 35.

Om det finns någon med funktionsnedsättning i huset, som behöver använda hissen under denna tid, kontakta Karlskronahems Felanmälan på 0455-30 49 00.

Motum Hiss, som genomför arbetet, återkommer med mer information.

Utflytt parkeringsgarage Pantarholmen

2021-07-05 | Utflytt ur garaget Barken senast 31/8.

Du som hyr p-plats i garaget på Pantarholmen behöver senast 31/8 2021 flytta ditt fordon från garaget. Då utgår samtliga garagekontrakt och garaget stängs.

Din nyckel kan du lämna i någon av de brevlådor som satts upp i garaget.

Fordon som finns kvar efter den 31/8 hanteras vidare av Kronofogdemyndigheten.

Tillfällig parkering i Tullparken
Måndagen den 23 augusti påbörjar Karlskrona kommun bygget av en tillfällig parkering i Tullparken. Parkeringen har 53 parkeringsplatser och beräknas vara klar under september månad. Parkeringen är kvar till hösten 2023.

Har du generella frågor kring parkeringsläget på Pantarholmen kontakta trafikingenjör på Karlskrona kommun, 0455-30 30 00.

Nybyggnation av hyresrätter
Garaget rivs för nybyggnation av 75 hyresrätter på samma plats.
Läs mer om byggnationen här.

 

Taktvätt samt målning av tak

2021-06-18 | Konstapelsgatan 3-11.

Nu genomförs taktvätt samt målning av tak på Konstapelsgatan 3-11.
Arbete påbörjas måndag 21/6 och utförs av Sundins.

I samband med arbetet stängs gatan utanför av.

Arbetet innebär att att färgflagor kommer att hamna på gata, uteplatser samt gård. Städ genomförs av Sundins.

Vid frågor kontakta:
Johan Månsson, förvaltare Karlskronahem
johan.mansson@karlskronahem.se
0455-321761

Sopkärl

2021-06-07 | Tvätt av sopkärl

Vi påbörjar tvätt av sopkärlen som finns i våra miljörum denna vecka.

Källarbrand

2021-06-04 | Snapphanevägen 3

Det har brunnit i källaren på Snapphanevägen 3 a och b. Källaren är avstängd och även tvättstugan, vi ska försöka få tvättstugan i bruk igen i nästa vecka. TV  och Internet ligger nere och vi jobbar på att få igång det så fort som möjligt.

Ventilation ur funktion

2021-06-03 | Bredgatan 16

Ventilation på Bredgatan 16 ur funktion.
Arbete pågår men tekniker meddelar att det kan bli varmt i rummet  och fuktigt i badrummet.
Ventilera gärna med hjälp av korsdrag.

Bredgatan 16 Uppdatering!

2021-06-02 | Vattenläcka

Avstängt vatten på Bredgatan 16 till följd av en vattenläcka. Allt vatten är helt avstängt när vi reparerar, arbetet beräknas bli klart under dagen.

UPPDATERING! Läckan är provisoriskt lagad och reparationen fortsätter i morgon förmiddag och då kan det vara störningar i vattentillförseln

 

Fasad- och ommålningsarbeten

2021-05-21 | Bokvägen 2-10 & Rosenborgsvägen 1-15

Wahlqvist måleri kommer på Karlskronahems uppdrag att måla om fastigheterna Bokvägen 2-10 och Rosenborgsvägen 1-15 under sommarhalvåret 2021. Man kommer att arbeta på båda fastigheterna samtidigt.

Ställning kommer inom kort att börja byggas på de sidor som ej har balkong. Målning av dessa sidor kommer att färdigställas innan semesterperioden.
Under semesterperioden, vecka 28-31 kommer inget arbete att utföras.
Efter semesterperioden fortsätter man med balkongsidorna.

Balkongen behöver tömmas
Då räcken och balkongskärmar också skall målas så behöver ni tömma era balkonger/uteplatser vid detta tillfälle.

Mer information kommer direkt från Wahlqvist måleri när er balkong/uteplats blir aktuell.

Uteplatser och balkongerna med deras skärmar kommer att tvättas och målas vilket innebär att dessa behöver vara tomma. Mer information kommer när just eran uteplats/balkong blir berörd.

Garagesopning

2021-05-07 | Trossö, Pantarholmen & Björkholmen

Dags för vårens garagesopning. Se område och datum nedan.

Ronnebygatan 1-3:
10/5-21

Vallgatan 22-24:                                                                         
10/5-21

N.Smedjegatan:                                                                          
10/5-21

Arklimästaregatan 18:                                                                
11/5-21

Konstapelsgatan 3-11:                                                               
11/5-21

Chapmansplan 1-5:                                                                     
11/5-21

Valhallavägen 4:                                                                           
12/5-21

Barktorget 1-3:                                                                            
12/5-21

Personal i fastigheten och eventuella lägenhetsbesök

2021-04-01 | Ronnebygatan 1 och 3

Vi utreder en framtida renovering av utsidan på byggnaderna Ronnebygatan 1 och 3. När renoveringen kommer att utföras är inte bestämt.

Detta innebär att personal från Karlskronahem och våra konsulter kommer att finnas i fastigheten för att genomföra utredningar. Det kan även i vissa fall innebära lägenhetsbesök. I så fall kontaktas du i god tid för tidsbokning samt medgivande av besök.

Logga gärna in på "Mina sidor" hos oss och kontrollera samt uppdatera era kontaktuppgifter (så vi kan nå dig).

Kontaktperson för detta projekt är:

Johan Månsson
Karlskronahem
0455-321761

Rensning av cyklar/barnvagnar

2021-03-23 | Chapmansplan 1-5/Fregattgatan 6

Rensning av cyklar/barnvagnar på Chapmansplan 1-5/Fregattgatan 6

I fastighetens cykelrum och cykelställ står ett antal cyklar/barnvagnar som verkar övergivna eller är skrot. Karlskronahem planerar att göra en upprensning för att skapa plats för funktionsdugliga cyklar. 

Märk din cykel/barnvagn
Vi ber dig att märka din cykel med lägenhetsnummer och namn. Lappar till detta finns i miljörummet.
 
Cyklarna förvaras i sex månader
Efter att omärkta cyklar fraktats bort förvaras de i sex månader. Om du glömt att märka din cykel och den forslats bort, kan du under förvaringstiden hämta ut den mot beskrivning, för en kostnad på 800 kr. 

Cyklarna förvaras av arbetsmarknadscentrum, Karlskrona kommun.
Kontakta Kristian Nilsson på:
0455-32 10 31, måndag-fredag. 12:30-15:30.

Datum när cyklarna fraktas bort
Vi kommer att frakta bort alla omärkta cyklar den: 14/4 2021.

Obehag av röklukt

2021-03-11 | Snapphanevägen 8B

Torsdag eftermiddag 210311 inträffade en brand på Snapphanevägen 8B. Har du obehag av röklukt efter branden eller har andra frågor som rör branden hör av dig till Jonas Andersson, projektledare på Karlskronahem.

mail: jonas.andersson@karlskronahem.se 
telefon: 0455-30 34 22.

Utredning av varmvatten

2021-03-10 | Mariebergsvägen 12

Varmvatten som inte blir varmt utreds

Innan vi besöker din lägenhet ber vi dig kontrollera vattenkranar och disk/tvättmaskiner. Om du hittar tveksamheter hör av dig till:
EKS 0455-30 00 30.

Tänk på att en felkopplad disk/tvättmaskin eller trasig kran kan släppa igenom kallvatten till varmvattenledningen och på så vis kyla ner varmvattnet. Det är inte alltid den som bor i lägenheten som upptäcker felet utan grannen som märker av kallvattnet.

Vattnet avstängt - 11/3, kl. 8-14

2021-03-05 | Kungsmarksvägen 21-39

På grund av reparationsarbeten är vattnet avstängt.

Tid: Torsdag den 11/3, kl. 8-14
Plats: Kungsmarksvägen 21-39

Tänk på
Boka inte tvättstugan under denna tid.

Har du frågor, kontakta:
Assemblin VS AB, Karlskrona
Martin Malmer
telefon 010-475 1197

Brand i källare

2021-03-02 | Kungsmarksvägen 27A-B

Igår 210301 på kvällen inträffade en brand i källaren på Kungsmarksvägen 27A-B, där framförallt lägenhetsförråd skadades.

Mer information om skador på lägenhetsförråd kommer till dig som har drabbat förråd.
Har du frågor eller obehag av röklukt i din lägenhet hör av dig till:

Jonas Andersson
0455 303422
jonas.andersson@karlskronahem.se

Hyresförhandling

2021-02-11 | Nya hyran på avin i februari

Årets hyresförhandling är avslutad och en hyreshöjning med 1,53 % gäller from månadshyran som betalas i februari.

Hyreshöjning på hyran som aviseras i februari
Den nya hyran gäller från och med mars månad. Det vill säga den hyra som du betalar i februari.

Pappers-avi när hyran ändras
Om du betalar hyran via autogiro får du, när det sker en förändring med hyran, en hyresavi på papper för att uppmärksamma dig på den nya summan. Vid nästkommande hyra skickas ingen avi på papper.

Hur mycket blir hyreshöjningen?
För en standardlägenhet på 75 kvadratmeter innebär det en genomsnittlig höjning på cirka 100 kronor i månaden. I förhandlingen ingår också garage och p-plats som höjs med 10 kr/månad.

Stambyte 2021

2020-12-15 | Kungsmarksvägen 39 b och a

Vi kommer att börja med att göra färdigt de lägenheter som är kvar på Kungsmarksvägen 39b med beräknad byggstart i slutet av mars nästa år.

I mitten av maj börjar vi med Kungsmarksvägen 39a och det arbetet beräknas pågå till i början av juli.

Samtliga berörda hyresgäster kommer att få mer information om renoveringen, evakueringslägenheter osv när det närmar sig.

Har ni några frågor så kontakta oss på stambyte@karlskronahem.se

Brand i förråd

2020-12-02 | Hallengrensvägen

Idag på morgonen (onsdag 2 dec.) inträffad en brand i ett källarförråd på Hallengrensvägen 4C-D. För tillfället är området avspärrat. Vi kontaktar berörda hyresgäster så snart som möjligt.

Brandskadade cykelförråden är nu klara att använda

2020-12-01 | Kungsmarksvägen 27

Cykelförrådet som sades vid branden är nu klart att använda.
Mopedförrådet är klart inom kort, men saknar i nuläget en mellanvägg.

Har du frågor hör av dig till:
Jonas Andersson, projektledare Karlskronahem
jonas.andersson@karlskronahem.se
0455-30 34 22

Ventilationsarbete

2020-10-05 | Gullabergsvägen 6

Fläktarna på vinden på Gullabergsvägen kommer att bytas till en frånluftsvärmepump. Arbetet utförs av EKS.

Åtgärd
Byte av ventilationssystemet och nya värmerör i trapphuset.

Tänk på
Åtgärden kommer att medföra en del störningar i ventilationen och den kommer tidvis att vara avstängd.

Kan även förekomma vissa störande ljud.

Åtgärden genomförs:
Tid:
v.41 - v.48
Plats: Gullabergsvägen 6

Övrig information kontakta:
EKS, 0455-30 00 30

Räddningstjänsten genomför övning

2020-07-02 | Kungsmarksvägen 77

Räddningstjänsten genomför måndag den 6 juli (runt lunch) en övning i i trapphuset på Kungsmarksvägen 77.

Brand i cykelrum

2020-06-03 | Kungsmarksvägen 27

Strax efter midnatt den 3/6 inträffade en brand i en moped i cykelrummet på Kungsmarksvägen 27. De cyklar/mopeder som fanns i rummet är tillfälligt flyttade. Du som har cykel eller moped i rummet kontakta Jonas Andersson, projektledare Karlskronahem.

Mopeder är ej tillåtna att förvara i cykelrum då det finns risk för olyckor.

Tagläsare och tvättstugebokning
Tagläsare och tvättstugebokning på Kungsmarksvägen 27 A-B kommer igång under dagen (den 3 juni).

Kontakt
Jonas Andersson, projektledare Karlskronahem
0455-30 34 22
jonas.andersson@karlskronahem.se

 

Dags för tvätt av alla sopkärl

2020-06-02 | Med start måndag 1/6 tvättas alla sopkärl i samtliga av våra miljörum.

Nu tvättar vi alla sopkärl i våra miljörum för att det ska vara trivsamt och fräscht och hålla skadedjur borta.
Hjälp oss att hålla fint i våra miljörum genom att slänga rätt sak i rätt kärl. Tack!

Arbete inleds den 1/6 och pågår sedan under två veckor.

 

Brand i fastighet

2020-06-01 | Kungsmarksvägen 45

Söndag 31 maj inträffade en brand på Kungsmarksvägen 45. Har du obehag av röklukt eller har andra frågor hör av dig till Jonas Andersson, projektledare på Karlskronahem.
mail: jonas.andersson@karlskronahem.se 
telefon: 0455-30 34 22.

Spola länge för att få varmvatten

2020-05-12 | Bokvägen 2-10

Vi har en vattenläcka mellan Bokvägen 1 och 10. Felsökning pågar men det innebär att du som bor på Bokvägen 2-10 måste spola länge för att få varmvatten.

Periodvis buller vid provstambyte

2020-04-28 | Kungsmarksvägen 39 och 37

Från och med 2020-04-29 kommer vi att påbörja provstambytet i 6 lägenheter på Kungsmarksvägen 39b.

De hyresgäster vars lägenheter vi ska jobba i är informerade sedan tidigare men arbetet kommer även att påverka övriga hyresgäster på Kungsmarksvägen 39 och 37.

Hansa Bygg från Kalmar ska genomföra stambytet och det kommer att vara störande ljud i perioder mellan kl 7-16 på vardagar.

Har man ett arbete som innebär att man tex behöver sova på dagarna kan det vara bra att tillfälligt boende under perioden man ska borra/bila i betongen för det är ett störande ljud.

Vi ber om överseende för det besvär det kan medföra för dig den kommande tiden.

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.

Anna Svahn, Ombyggnadssamordnare tfn: 0455-30 42 85
Anton Gustafsson, Projektledare tfn: 0455-30 49 33

Du når oss även på stambyte@karlskronahem.se

Ombyggnation av tidigare frisörsalong till lägenhet

2020-04-20 | Östra Köpmangatan 27-29

JSB påbörjar ombyggnation av den tidigare frisörsalongen, som ska byggas om till lägenhet.

Tid: tisdag den 21/4 påbörjas arbetet.
Plats: Östra Köpmangatan 27-29

Arbetet beräknas hålla på i cirka 2 månader. Emellanåt kan det vara störande ljud från bygget och vi ber om överseende med detta.

Brand i förråd

2020-04-20 | Kronotorpsvägen 1 A-C

I lördags (18/4) inträffade en brand som påverkade en mindre antal lägenhetsförråd på Kronotorpsvägen 1 A-C.

Tisdag den 21/4 påbörjas åtgärder med att få bort lukt i i trapphus och källargång.

Projektledare från Karlskronahem tar kontakt med berörd hyresgäst. 

 

Målning av fasad

2020-04-03 | Mariebergsvägen 1-23

Wahlqvist måleri påbörjar inom kort ommålning av fasaden på Mariebergsvägen 1-23.

Projektet startar på balkongsidan och ställningsbyggnation påbörjas måndag den 6 april.

Tanken är att göra så mycket som möjligt på balkongsidan innan semestern, för att du skall kunna använda balkongen så snart som möjligt.

Entrésidan av fastigheten beräknas påbörja efter semesterperioden.

När det är dags för måleriarbeten behöver du tömma din balkong så att vi kan måla även insidan av balkongerna.

Mer information kommer från Wahlqvist måleri när din balkong blir aktuell för målning.

Åtgärder efter brand

2020-03-27 | Nyhemsvägen 3

Sanering- och återställningsarbetet efter branden är nu i gång.

Nedan åtgärder gäller.

Tvättstuga
Provisorisk tvättstuga finns färdig i början på vecka 14, i cykelrummet under 3A.
Bokningen av tvättstugan kommer i dagsläget att ske på en almanacka som sitter utanför tvättstugan. Dörren låser du med eget hänglås. Se mer info om tvättstugan vid almanackan.

Saker i cykelrummet
Du som har cyklar och dylikt i cykelrummet ta kontakt med Christer Bovärd. Vi kommer att göra ett nytt provisoriskt cykelrum.

Röklukt
Rökätningsmaskiner har satts in i trapphusen för att få bort lukt. Dessa kommer att vara kvar cirka tre veckor

Förråd
Vi kontaktar dig vars förråd har blivit skadat av branden kring tömning. De förråd som är i källaren under 3C-D är rök- och sotskadade, övriga är lindrigt skadade och oskadda.

Källaren är fortsatt stängd under saneringen. Du som vill in i de oskadade förråden var vänlig kontakta Jonas Anderson.

Saneringen av källare fortgår men det kommer att ta tid innan det blir färdigt för användning.

Har du frågor hör av dig till Jonas Andersson
jonas.andersson@karlskronahem.se
0455-303422

Lägenhetsnyckel för att öppna entrédörren

2020-03-26 | Nyhemsvägen 3

Då systemet med taggar och tvättstugebokningar gick sönder i branden kan du just nu bara öppna entrédörrarna till trapphuset med din lägenhetsnyckel.

Brand i källarförråd

2020-03-23 | Nyhemsvägen 3

En brand i ett källarförråd på Nyhemsvägen 3 har inträffat. Några lägenheter är utan ström och vatten.

Arbetet med att återställa pågår för fullt. Förhoppning att ström och vatten är tillbaka i lägenheterna under dagen.

Arbetet i källare och trapphus pågår.

P-plats 231 till 253 på Kungsmarken kan ej användas mellan 9 mars -30 juni.

2020-02-18 | Kungsmarken

Takbytet på Kungsmarksvägen 7-19 påverkar dig som hyr p-plats 231-253.

Mellan 9 mars till 30 juni kommer du som hyr p-plats nummer 231-253 inte att kunna använda din ordinarie parkeringsplats. Det går dock att köra fram till portarna för avlämning/hämtning. Observera att informationen  är uppdaterade med nya nummer på p-platser och datum. 

Vi ber dig använda de tillfälliga platser som finns längs med Kungsmarksvägen. Vi kan dock inte öronmärka de platserna eftersom det inte är vår mark.

Du får däremot inom kort ett parkeringstillstånd som du kan använda nere på Kungsmarksplan. Det gäller endast på den vänstra sidan (samma sida som Karlskronahems kontor) och på platser som idag är uppmärkta med 4 timmars parkering. Har du parkeringstillståndet i rutan behöver du behöver inte ta hänsyn till att det är tidsbegränsad parkering.

Vi ber om överseende för det besvär det medför för dig. Tyvärr är det nödvändigt för att få plats med byggställningar och kranbil.

Ersättning för kostnad för parkering
Du får en återbetalning på din hyra för parkeringsplatsen i efterhand, när vi ser hur lång tid du har varit utan plats.

Frågor
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på stambyte@karlskronahem.se

Ombyggnation av lokal till lägenheter på Kungsmarksvägen

2019-11-14 | Kungsmarksvägen 29-31

Karlskronahem bygger om tidigare lokal till fyra lägenheter på Kungsmarksvägen 29-31. Ombyggnationen omfattar plan 1 i trapphus 29A - 31A.

Arbetet startar 16 April, 2019 och är färdigt under januari 2020.
På innergården kommer material, containers och en manskapsbod placeras.  

Bullriga/högljudda arbeten
Ombyggnaden medför tyvärr en del bullriga ljud från till exempel borrmaskiner. Detta sker dagtid kl. 07:00-16:00.

Under korta perioder, vid vissa arbetsmoment, blir det höga ljudnivåer. Du kan vistas i din lägenhet men det kan till exempel bli svårt att sova dagtid. Vi informerar dig några dagar innan, så du är förberedd.

Kontaktperson
Jonas Ekman NCC
Telefon: 079-078 70 65
E-post: jonas.ekman@ncc.se

Tömning av brandskadat förråd senast 18 oktober

2019-10-15 | Kungsmarksvägen 9

Renovering av brandskadat förråd
Tisdag den 8 oktober inträffade en brand på Kungsmarksvägen 9. Nu ska förråden renoveras och samtliga förråd behöver tömmas.

Töm ditt förråd senast 18 oktober
Du som har förråd i den berörda källargången behöver ta ut de saker du vill behålla senast den 18 oktober.  Då kommer allt som lämnats kvar i förråden att kastas av Karlskronahem. Du är själv ansvarig för förvaring av dina saker tills lägenhetsförråden är återuppbyggda.
Om du inte kontaktat ditt försäkringsbolag gör det skyndsamt.

Hjälp att låsa upp förråden
Då entrédörren till källargången samt vissa förråd är låsta (som varit uppklippta av räddningstjänst) hjälper Karlskronahem dig att bli insläppt.
Kontakta Jonas Andersson på: 0455-30 34 22 eller jonas.andersson@karlskronahem.se

Renovering
Vi tömmer och sanerar hela den berörda källargången och målar även om trapphus 9 B. Vi kommer att måla om och renovera den gemensamma entrén 9 A/B. Nytt undertak och belysning kommer att monteras.

Vi kommer att behöva riva ut all inredning i källargången, måla hela ytan och bygga upp nya förråd med plåtväggar.

För övriga frågor och låsöppning kontakta:
Jonas Andersson 0455-30 34 22

jonas.andersson@karlskronahem.se

 

Sanering efter brand i källare

2019-10-08 | Kungsmarksvägen 9

En brand i källaren på Kungsmarksvägen 9 inträffade under tisdagen den 8 oktober. Vissa trapphus är skadade och sotiga och saneringsarbete pågår.

Har ditt förråd blivit skadat eller upplever du brandlukt i din lägenhet kontakta ditt försäkringsbolag. 

Problem med värmpump

2019-10-03 | Hallengrens väg 4

Problem med en värmepump på Hallengrens väg 4 gör att det är kallt i lägenheterna.
Felsökning pågår och förhoppningen är att det ska vara åtgärdat under eftermiddagen.

 

Byggställningar för takbyte

2018-11-27 | Kungsmarksvägen 35-39

Huset Månstenen på Kungsmarksvägen ska få nytt tak. Projektet beräknas pågå till sommaren 2020 och är startskottet på en upprustning av fastigheten.

Byggställningar för takbyte
Vi sätter nu upp byggställningar för takarbetet som startar efter nyår. Byggställningar sätts upp på Kungsmarksvägen 35-39.
Arbetet med taket börjar sedan den 2 januari.

Har du frågor hör gärna av dig till Karlskronahem på 0455-30 49 00.

 

Ansökan om rivningslov för garage

2017-11-04 | Landsvägsgatan/Långgatan

På Pantarholmen planerar Karlskronahem för nybyggnation av hyresrätter på fastigheten Barken (adress Landsvägsgatan/Långgatan). I nuläget finns där ett garage där p-plats och garageplats kan hyras.

Karlskronahem skickar innan sommaren in ett rivningslov för garaget. Det kommer att dröja innan rivning sker men vi vill i tidigt skede informera om att ansökan om rivningslov är inskickat.

Uppsägningstiden från Karlskronahems sida för garageplats är nio månader.
Uppsägningstid för parkeringsplats regleras individuellt och information om den finns på kontraktet för p-platsen.
Inför en kommande rivning går vi i god tid ut med ytterligare information till dig som hyr p-plats/garageplats.

Kundservice

Ring eller maila kundservice så hjälper vi dig så fort vi kan.

 

Kontakta vår kundservice
Våra medarbetare
Vanliga frågor och svar

Gör en felanmälan

Din felanmälan gör du på Mina sidor.
Störning eller akut felanmälan efter stängningstid? Ring 0455-227 17