Gå direkt till huvudinnehåll

Uthyrningspolicy

Karlskronahems uthyrningspolicy är ett viktigt verktyg för att uthyrningsprocessen ska vara transparent och rättvis. Den förklarar vem som kan hyra lägenhet av Karlskronahem.

Myndig för att skriva kontrakt

Du måste vara myndig (18 år) för att skriva kontrakt med Karlskronahem. Du kan dock registrera dig i Karlskronahems intressebank och samla poäng från och med att du fyllt 16 år.

När du registrerar dig i vår intressebank godkänner du Karlskronahems hantering av dina personuppgifter (läs mer om hur vi hanterar personuppgifter).

När du får ett kontrakt med Karlskronahem står du kvar i vår intressebank men dina köpoäng nollställs. 

Hyresskulder och skulder hos Kronofogden
Karlskronahem godkänner ingen form av hyresskuld

Du kan alltid, oavsett hur mycket skulder du har, stå i Karlskronahems intressebank och samla poäng.

När du anmäler intresse för en lägenhet och blir kallad till visning, kontrolleras din skuldbild. Skulle den vara större än vad som tillåts blir du spärrad att söka lägenheter men står fortfarande kvar i intressebanken och samlar poäng.

Hur vi bedömer din skuldbild beror på hur gammal och hur stor skulden är. Generellt ska du inte ha fått en ny skuld på sex månader och inte ha en total skuldbild över 5 000 kr. Hyresskulder godkänns inte, oavsett belopp eller total skuldbild. Karlskronahem behåller sig dock rätten att pröva och neka alla typer av skulder.Karlskronahem tar en kreditprövning av alla sökanden i samband med att man blir inbjuden till en visning.

Genom en intresseanmälan för ett objekt (lägenhet, p-plats, förråd, lokal) godkänner du att Karlskronahem gör en kontroll av inkomst och skuldbild via en kreditupplysning. Kreditupplysningen görs i samband med att du blir inbjuden till en visning. En kreditupplysning görs för att Karlskronahem ska kunna bedöma din betalningsmöjlighet för det objekt du söker.

Kreditprövning kan också göras vid annan överenskommen prövning.

Godkänd inkomst är förvärvsinkomst (lön från arbete), pension, studiebidrag och A-kassa. Etableringsbidrag och försörjningsstöd (före detta socialbidraget) godkänns om du är folkbokförd i Karlskrona kommun.

Vissa bidrag/ersättningar vägs in i den totala ekonomiska bedömningen så som bostadsbidrag, bostadstillägg och sjukersättning.

Vår rekommendation är att max 30 % av din inkomst går till boendekostnad.

All inkomst prövas individuellt i relation till hyran på den lägenhet du söker.

Karlskronahem förbehåller sig rätten att fritt välja hyresgäst och du kan bli spärrad.

Du kan bli spärrad från att söka lägenhet även om du inte har en skuld (du fortsätter dock att samla poäng). Spärren kan ligga tills vidare eller under en viss tidsperiod.

Till exempel läggs spärr, i tre månader, om du inte svarar ja eller nej till lägenhet efter inbjudan till två lägenhetsvisningar (gäller från och med 1/8, 2023).

På Mina sidor kan du se om din användare är spärrad.

Antalet personer som ska bo i bostaden ska vara rimlig i förhållanden till bostadens storlek och planlösning.

Följande anser vi som rimligt. Ett rum och kök upp till två personer, två rum och kök upp till fyra personer, tre rum och kök upp till fem personer, fyra rum och kök upp till sex personer.

Du ska ha en hemförsäkring.

När du bor med Karlskronahem vill vi att du har en hemförsäkring. Hemförsäkringen är till för din skull och ger dig ekonomiskt skydd vid inbrott, brand, översvämning eller andra skador. Tänk på att det kan få stora ekonomiska konsekvenser om du råkar ut för något oväntat och inte har försäkring.

Personuppgifter – vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Här kan du läsa hur vi hanterar dina personuppgifter.


Konceptboende

För grupperna student, GymBo (boende för elever som läser ett gymnasieprogram) och 65+ finns särskilda konceptboende. Här sker fördelning av lägenheter på annat sätt än ordinarie kösystem. När du inte längre tillhör denna grupp har du inte längre rätt att bo kvar i ett konceptboende. Till exempel när du inte längre studerar får du inte bo i ett studentboende.

Studenter

Studentlägenhet söker du inte via poäng utan ett ”först till kvarn-system” utifrån en matchning baserat på bland annat utbildning. Du kan bara registrera dig för studentlägenhet eller vanlig lägenhet. Du behöver innan registrering i vår intressebank välja vilken lägenhetstyp som passar dig bäst.

GymBo

Boendekoncept för elever som läser ett gymnasieprogram i Karlskrona kommun men inte är folkbokförda i kommunen (ej heller vårdnadshavare ska vara folkbokförda i kommunen). Lägenheterna fördelas utifrån anmälningsdatum och inte från poäng i intressebanken.

65+

Boendekoncept för den som är 65 år eller äldre som inkluderar en gemensamhetslokal och bemanning vissa tider. Lägenheterna fördelas utifrån köpoäng i intressebanken men enbart till dem som är över 65. Det räcker att en av de boende i hushållet är 65+.

Förtur

Medicinsk förtur

Medicinsk förtur finns för hyresgäster som redan bor med Karlskronahem. Förturen ska möjliggöra att du som hyresgäst kan bo kvar med Karlskronahem även om ditt fysiska hälsotillstånd förändras.

Medicinsk förtur kräver läkarintyg och ett personligt brev som beskriver behov och syfte med att byta lägenhet och på så sätt underlätta boendet.

Innan förtur erbjuds förs en dialog kring din ansökan. Alla ansökningar, oavsett om den blir godkänd eller ej, får ett besked via brev. Beslut kring medicinsk förtur tas av vd samt marknadschef.

Förturen innebär att hyresgästen blir tilldelad ett boende utifrån behov i samråd med en uthyrare på Karlskronahem.

- Du kan inte själv välja var du vill bo.

- Du erbjuds max tre lägenheter därefter avskrivs du från förturslistan.

Samarbeten med kommunal förvaltning

Ett par lägenheter per månad går till kommunal förvaltning eller andra sociala samarbeten.

Förtur vid evakuering

Du kan erbjudas en tillfällig annan bostad vid renovering eller större ombyggnation (till exempel stamrenovering) av din befintliga bostad.

Kundservice

Ring eller maila kundservice så hjälper vi dig så fort vi kan.

 

Kontakta vår kundservice
Våra medarbetare
Vanliga frågor och svar

Gör en felanmälan

Din felanmälan gör du på Mina sidor.
Störning eller akut felanmälan efter stängningstid? Ring 0455-227 17

Frågor och svar