Gå direkt till huvudinnehåll

Uppsägning vid dödsfall

Detta gäller vid uppsägning vid dödsfall.

Uppsägning dödsbo
Uppsägningstiden är en (1) månad (innevarande månad + 1 månad). Detta under förutsättning att uppsägningen är Karlskronahem tillhanda inom 1 månad efter att dödsfallet har inträffat. Uppsägningstiden räknas från månadsskifte som infaller närmast efter att vi mottagit uppsägningen.

 

Förråd och p-plats, oavsett om det ingår i lägenhetskontraktet eller hyrs separat, sägs upp automatiskt när bostaden sägs upp.

 

Företrädare för dödsboet
Dödsboets företräds av dödsbodelägarna gemensamt. Dödsboets företrädare måste alltid kunna styrka sin behörighet, genom att uppvisa Dödsfallsintyg med släktutredning eller en bouppteckning som är inregistrerad av Skatteverket. I vissa fall finns boutredningsman eller testamentsexekutor förordnad. De företräder då normalt dödsboet självständigt, och styrker sin behörighet genom att uppvisa förordnandet från tingsrätten respektive ett lagakraftvunnet testamente.

 

Avslut av dödsboets hyreskontrakt
När hyreskontrakt ska avslutas krävs följande handlingar:

 

  • Skriftlig uppsägning från samtliga dödsbodelägare
  • Dödsfallsintyg med släktutredning och/eller inregistrerad bouppteckning.
  • Om det finns förordnad boutredningsman eller testamentsexekutor krävs handlingar som styrker detta.

 

Samtliga av ovanstående handlingar ska lämnas in till Karlskronahem. Uppfylls inte dessa krav gäller tre månaders uppsägningstid.

 

Fullmakt
Delägarna i dödsboet kan tillsammans ge en av dödsbodelägarna fullmakt att sköta dödsboets ärenden, dvs. alla dödsbodelägarna ska skriva på fullmaktshandlingen.

 

När dödsboet saknar tillgångar
Saknar dödsboet helt eller delvis tillgångar ska kommunen där den avlidne var skriven kontaktas för upprättande av en dödsboanmälan. Bidrag till en värdig begravning kan sökas hos socialtjänsten. Vid bidragsbedömning tar socialtjänsten hänsyn till vilka tillgångar som fanns på dödsdagen, d.v.s. innan eventuella skulder betalats. Vid frågor, kontakta Karlskronahem.

 

Dödsbo utan dödsbodelägare
Socialnämnden gör en dödsboanmälan för vidare utredning och anmäler dödsfallet till Kammarkollegiet som sköter Allmänna arvsfonden. Kammarkollegiet utser en god man som sköter det praktiska.

Kundservice

Ring eller maila kundservice så hjälper vi dig så fort vi kan.

 

Kontakta vår kundservice
Våra medarbetare
Vanliga frågor och svar

Gör en felanmälan

Din felanmälan gör du på Mina sidor.
Störning eller akut felanmälan efter stängningstid? Ring 0455-227 17

Frågor och svar