Gå direkt till huvudinnehåll

Hantering av personuppgifter

Karlskronahem har ett uppdrag att ta hand om hyresgäster och fastigheter på ett ansvarsfullt sätt ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Det innebär bland annat en ansvarsfull hantering av personuppgifter.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

  • Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig via ett registerutdrag.
  • Du har rätt att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga eller ofullständiga.
  • Du har rätt att begränsa hur vi hanterar dina personuppgifter- förutsatt att det inte strider mot andra lagar.
  • Du har rätt att bli ”glömd”- förutsatt att det inte strider mot andra lagar.
  • Du har rätt att återkalla ett samtycke.
  • Du har rätt att få dina uppgifter överförda till annat företag.
  • Du har rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter, både till oss och till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Detta kan du göra om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Kameraövervakning

Karlskronahem har kamerabevakning på vissa platser dit allmänheten inte har tillträde. Platserna märks med en kamerabevakningsskylt med hänvisning till karlskronahem.se

Här finns mer information kring kameraövervakning. 

 

Personuppgiftsansvarig

AB Karlskronahem är Personuppgiftsansvarig över de personuppgifter som hanteras inom organisationen. Detta innebär att Karlskronahem är ansvarig för att behandlingen är laglig och korrekt.

Har du frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, har invändningar i hanteringen eller vill komma i kontakt med oss når du oss på:

AB Karlskronahem
Box 554
37123 Karlskrona

Telefon: 0455-30 49 00
E-post: info@karlskronahem.se
org.nr: 556114-6662


 

Dataskyddsombud

Karlskronahem har anlitat ett dataskyddsombud (DSO) som kontrollerar vår hantering av dina personuppgifter. Dataskyddsombudet är Sydarkivera och kan nås på: dataskydd@sydarkivera.se.

Dataskyddspolicyn

Här kan du läsa Karlskronahems dataskyddspolicy i sin helhet.

Kundservice

Ring eller maila kundservice så hjälper vi dig så fort vi kan.

 

Kontakta vår kundservice
Våra medarbetare
Vanliga frågor och svar

Gör en felanmälan

Din felanmälan gör du på Mina sidor.
Störning eller akut felanmälan efter stängningstid? Ring 0455-227 17

Frågor och svar