Gå direkt till huvudinnehåll

Frågor kring el, hyra och trygghet

Datum: 2022-10-17

Det är oroliga tider och många hör av sig till oss med frågor som gäller elpriser, hyra och trygghet. Här har vi sammanställt hur vi tänker framåt, hur det kan påverka dig som hyresgäst och hur du själv kan påverka.

El, värme och vatten
Vi står inför en utmanande vinter med höga elkostnader och risk för elbrist. Det är nu viktigare än någonsin att vi hjälpas åt, som hyresvärd och som hyresgäst, för att tänka energismart och bidra till minskad elförbrukning.

Vad vi gör som hyresvärd
Karlskronahem har under flera år arbetet kontinuerligt med att minska förbrukning och kostnader för energi, ett arbete vi fortsätter med. Exempel är utökad fjärrvärme, bevakning av elkostnader/ abonnemangsstorlekar, övervakning av temperaturer och ”jakt på energitjuvar” genom t.ex. tilläggsisolering och fönsterbyten.
Mindre insatser, som också gör stor skillnad är snålspolande toaletter och kranar, LED-belysning och närvarostyrd belysning i trapphus och allmänna utrymmen.

Vad du kan göra som hyresgäst
Det finns många saker som du själv kan göra för att minska din energiförbrukning. Här har vi sammanställt tips på hur du kan spara energi i vardagen. (länk)
Du hittar fler tips på energimyndigheten.

I våra hus har vi olika upplägg för el och vatten. Här förtydligar vi dessa.

Hyresgäst med eget avtal elavtal
Eget avtal innebär att du som hyresgäst betalar två olika elkostnader. Du betalar nätavgiften där du är knuten till ett nätavtal (ej valbart utan beror på vad du bor).
Du väljer sedan själv elleverantör, dvs vilken aktör i Sverige du vill köpa el av. Ditt egna elavtal avgör hur mycket du betalar för den el du förbrukar.

Hyresgäst med individuell mätning av el och vatten (IMD)
IMD innebär att varje lägenhets förbrukning av el, varm- och kallvatten mäts och att du som hyresgäst betalar för det du förbrukar. Karlskronahem köper in elen och hyresgästen pris förhandlas en gång om året (vid årsskiftet) och gäller sedan ett år framåt. Alla hyresgäster hos Karlskronahem med IMD har samma pris för kallvatten, varmvatten och el.

I nuläget är priserna:
Kallvatten: 30:-/kbm
Varmvatten: 80:-/kbm
El: 1,98 per Kwh

Hyresgäst där el och värme ingår i hyran
I ett fåtal lägenheter finns ett äldre upplägg kvar, där el och värme ingår i hyran. Även du kan göra skillnad genom att se över din förbrukning.


Elbrist och frånkoppling av el
Södra Sverige riskerar i vinter att hamna i en elbristsituation, det vill säga behovet av el täcks inte av egen produktion eller import.

Kommuner och elnätsföretag ansvarar tillsammans för att identifiera och planera hur samhällsviktiga verksamheter ska kunna prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsen leder och sammanställer arbetet.

Information kring eventuell frånkoppling av el
Svenska kraftnät går ut med kommunikation i media om det finns risk för en frånkoppling inom det närmaste dygnet. Länsstyrelsen inleder samverkan med länets aktörer. Som vid vanliga strömavbrott kommer elbolagen att gå ut med driftinformation i sina kanaler.
På Karlskrona kommuns hemsida kan du läsa mer.

I nuläget har Karlskronahem inga planer för att vissa tider ”stänga av elen” i våra fastigheter. Vi har också tagit beslutet att inte minska befintlig allmän belysning. Belysningen i våra områden är trygghetsskapande och en del i arbetet med att förebygga skadegörelse och kriminalitet. Vår uppfattning är att minskad allmän belysning innebär ökade kostnader på andra områden.


Hyresförhandling
I årets hyresförhandling går vi in med stor förståelse för våra hyresgäster. Men årets hyresförhandling kommer ändå med stor sannolikhet leda till relativt stora hyreshöjningar. Det beror på ökade kostnader för:

- el och vatten
- byggnation/underhåll/renovering
- ökad inflation
- ökade räntekostnader

Mer information kring hyresförhandling kommer så snart det finns en färdig överenskommelse.

Kundservice

Ring eller maila kundservice så hjälper vi dig så fort vi kan.

 

Kontakta vår kundservice
Våra medarbetare
Vanliga frågor och svar

Gör en felanmälan

Din felanmälan gör du på Mina sidor.
Störning eller akut felanmälan efter stängningstid? Ring 0455-227 17

Frågor och svar